Kup bilet/voucher
menu
oferty
Koncert Sławomira
09 sie 2018

WYDARZENIE LATA 2018
Wokalista jest twórcą hitów muzycznych, które śpiewa cała Polska, jak np. "Miłość w Zakopanem".
Już 9 sierpnia, o godzinie 20:00 wystąpi w sali Gerlach w Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane! Będzie to jego pierwszy koncert w Zakopanem.


Bilety w cenie: 70 zł
(dzieci, które nie ukończyły 12 lat - wstęp wolny z pełnoletnim opiekunem)


Sławomir Paweł Zapała, ps. SŁAWOMIR:
Polski aktor, muzyk, showman i prezenter telewizyjny. Swoją działalność muzyczną rozpoczął w Nowym Jorku, gdzie zdobył uznanie wśród miejscowej Polonii. W 2015 roku został wokalistą muzyki ROCK POLO, a na jego kanale na YouTube udostępnił swój debiutancki singiel - Megiera. Jesienią 2016 był uczestnikiem programu "Taniec z Gwiazdami". Rok później wziął udział w show "Twoja twarz brzmi znajomo". 7 kwietnia ukazała się jego debiutancka płyta, zatytułowana "The Greatest Hits", która uzyskała status platynowej płyty.


BILETY NA KONCERTY:
bilety@noslowy-dwor.eu, a także na platformie kupbilecik i ticketmaster

WIĘCEJ INFORMACJI:
bilety@noslowy-dwor.eu


ZAPRASZAMY!

 

 

REGULAMIN IMPREZY

 1. Organizatorem Imprezy pod nazwą „Pierwszy koncert Sławomira w Zakopanem” dnia 09.08.2018 r. jest Nosalowy Dwór Sp. z o.o..
 2. Impreza odbywa się w Sali Gerlach Hotelu Rezydencja II Nosalowy Dwór przy ulicy Oswalda Balzera 21 f, 34-500 Zakopane.
 3. Uczestnikiem Imprezy może być osoba posiadająca ważny bilet wstępu na Imprezę „Pierwszy koncert Sławomira w Zakopanem” dnia 09.08.2018 r.
 4. Wstęp na teren Imprezy jest możliwy wyłącznie po okazaniu ważnego biletu wstępu, który jest odpłatny.

Udział w imprezie stanowi potwierdzenie zapoznania się, zrozumienia oraz zobowiązanie do zastosowania się do niniejszego Regulaminu.

 1. Wstęp na teren Imprezy nie przysługuje osobom:
  1. osobom wobec których zostało wydane orzeczenie:

- zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

- zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonywania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

 1. Organizator Imprezy może odmówić wstępu na Imprezę oraz przebywania na niej osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub porządku imprezy,
  4. noszącym buty o metalowych zakończeniach,
  5. których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikacje,
  6. posiadającym inne niebezpieczne przedmioty.
 2. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  1. służby porządkowe i służby informacyjne,
  2. powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego służbami porządkowymi i organizującego prace służb porządkowych.
  3. udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego,
 3. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Osoby małoletnie uczestniczą w Imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi piecze.
 5. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać Regulaminu.

Zakazane jest niszczenie mienia znajdującego się na terenie Imprezy oraz przyległym, oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie Imprezy.

Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 1. Zabrania się wnoszenie i posiadania w trakcie Imprezy:
  1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  2. materiałów wybuchowych,
  3. wyrobów pirotechnicznych,
  4. materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  5. napojów,
  6. napojów alkoholowych,
  7. środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  8. artykułów spożywczych.
 2. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.
 3. Organizator w zakresie określonym Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenie lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren imprezy lub Policji.
 4. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  1. sprawdzania uprawnień do przebywania na imprezie,
  2. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  3. przeglądania zawartości bagażu, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty,
  4. stwierdzania uprawnień osób do przebywania na imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia imprezy,
  5. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  6. stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
  7. ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 5. Służby porządkowe są obowiązane usunąć z terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 6. Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni w:
  1. ręczne wykrywacze metalu,
  2. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 7. Sprzęt obsługujący Imprezę to sprzęt nagłaśniający i oświetleniowy.
 8. Organizator wyznacza strefy podziały Imprezy:
  1. zaplecze techniczno – socjalne, widownia,
  2. zaplecze organizacyjne, punkty stałego zabezpieczenia przez służby ochronne.
 9. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 10. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na terenie Imprezy zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 11. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.

Newsletter

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Nosalowy Dwór sp. z o.o., Balzera 21d, 34-500, Zakopane Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane