Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Z niniejszego dokumentu dowiesz się, w jaki sposób i na jakich zasadach przetwarzamy Twoje dane osobowe, kiedy kontaktujesz się z nami lub korzystasz z jednej z naszych usług.

Dowiesz się, m.in.:

Poniższe informacje znajdują zastosowanie w odniesieniu do wszystkich prowadzonych przez nas serwisów, tj. serwisu nosalowy-dwor.eu, nosalowypark.pl oraz apartamentyparkresidence.nosalowy.pl

Pierwsza część Polityki Prywatności zawiera informacje, które musimy przekazać każdemu, niezależnie od celu przetwarzania danych.

Druga część zawiera informacje dla osoby, która korzysta z naszego serwisu internetowego.

Trzecia część zawiera informacje dla osoby, która zapisuje się do naszego bezpłatnego newslettera.

Czwarta część zawiera informacje dla osoby, która komunikuje się z nami bezpośrednio wysyłając do nas e-maila, telefonuje do nas lub korzysta w tym celu z dostępnego w serwisie formularza kontaktowego.

Piąta część zawiera informacje dla osoby, która bierze udział w prowadzonym przez nas procesie rekrutacyjnym.

Szósta część zawiera informacje dla osoby, która nabywa usługi za pośrednictwem naszego serwisu oraz dokonuje rezerwacji danej oferty.

Siódma część zawiera informacje dla osoby, która interesuje się ofertą naszego serwisu dzięki prowadzonym przez nas działaniom marketingowym, opartym także na korzystaniu z mediów społecznościowych.
 

Część I – Informacje ogólne

Dane kontaktowe administratora Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli
Nosalowy Dwór spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zakopanem, ul. Balzera 21D, 34-500 Zakopane, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000398651, posiadająca numer NIP 7361714598.

We wszelkich sprawach dotyczących naszych usług, ale również przetwarzania Twoich danych osobowych, możesz się z nami kontaktować na kilka sposobów:

E-mail: iodo@nosalowy.pl

 

Skąd pozyskujemy Twoje dane osobowe?

Dane osobowe, które zbieramy za pośrednictwem naszej strony, pochodzą bezpośrednio od Ciebie. Dzieje się tak, gdy:

- przeglądasz naszą stronę internetową.

- zapisujesz się do naszego bezpłatnego Newslettera.

- wysyłasz do nas pytania, prośbę o ofertę.

- decydujesz się na wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym.

- dokonujesz zakupu usługi za pośrednictwem naszej strony internetowej lub dokonujesz rezerwacji danej oferty.

- odwiedzasz nasze konta na portalach społecznościowych – Instagram, Facebook, TripAdvisor, YouTube oraz LinkedIn oraz kontaktujesz się z nami za pomocą tych portali.

Jakie prawa przysługują Tobie w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Poniżej prezentujemy Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych oraz faktem przetwarzania przez nas Twoich danych. Prawa, które przysługują Tobie w konkretnej sytuacji, zależą od tego, w jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane osobowe.
 
Prawo dostępu do danych

Masz prawo do uzyskania informacji odnośnie przechowywanych przez nas danych osobowych na Twój temat. Składając wniosek w zakresie dostępu do swoich danych, otrzymasz informacje o przetwarzaniu danych osobowych,
w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia.
 
Prawo do sprostowania

Masz prawo do niezwłocznego sprostowania i/lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych na Twój temat. Naszym obowiązkiem jest dbanie o to, aby nasza wzajemna komunikacja była oparta o dane prawdziwe, kompletne i aktualne.
 
Prawo do ograniczenia przetwarzania

Masz prawo zwrócić się do nas, aby przetwarzanie Twoich danych osobowych zostało ograniczone, jeżeli kwestionujesz dokładność danych przechowywanych na Twój temat, jeżeli przetwarzanie odbywa się bez podstawy prawnej lub jeżeli przedstawiłeś swój sprzeciw wobec ich przetwarzania.

Prawo do usunięcia

Masz prawo domagać się usunięcia Twoich danych osobowych przechowywanych przez nas, o ile utrzymywanie danych nie jest niezbędne dla zapewnienia wolności słowa, wolności dostępu do informacji, spełnienia zobowiązania wynikającego z przepisów prawa, z powodu interesu publicznego, w celu zgłoszenia lub obrony przed roszczeniami lub w celu dochodzenia praw na mocy przepisów.
 

Prawo do informacji

Jeżeli zgłosiłeś prawo do sprostowania, do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, powiadomimy wszystkich odbiorców Twoich danych osobowych o sposobie sprostowania, usunięcia lub nałożenia ograniczeń w przetwarzaniu tych danych, chyba że jest to niemożliwe do przeprowadzenia lub wiąże się z nieproporcjonalnym wysiłkiem.

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do uzyskania kopii przekazanych nam danych, które zostaną przesłane Tobie lub osobie trzeciej w ustrukturyzowanym, standardowym formacie, czytelnym dla czytników maszynowych. Jeżeli domagasz się przesłania tych danych do innego administratora danych, zostanie to zrealizowane, o ile istnieje taka możliwość techniczna. Niniejsze uprawnienie odnosi się wyłącznie do sytuacji, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie Twojej zgody lub w związku z realizacją umowy.

Prawo do sprzeciwu

Jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego, to masz prawo do złożenia sprzeciwu w dowolnym czasie wobec dalszego przetwarzania. Rozpatrzymy Twój wniosek zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów.

Prawo do wycofania zgody

Jeśli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody, masz prawo ją wycofać w dowolnym momencie, ze skutkiem przyszłym. Pozostanie to bez wpływu na legalność dotychczas przetwarzanych danych.

Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych lub jeżeli Twoje prawa do ochrona danych zostały naruszone w jakikolwiek inny sposób, możesz złożyć skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym właściwym na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie (ul. Stawki 2). Zanim skorzystasz z prawa do złożenia skargi, zachęcamy Ciebie do zwrócenia się w pierwszej kolejności do nas, abyśmy mogli wyjaśnić Tobie wszelkie wątpliwości.

Rozpatrzenie wniosku

Jeśli skierujesz do nas wniosek o realizację danego uprawnienia, to odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, poinformujemy Cię o przyczynach takiego przedłużenia.

Odpowiedź na Twój wniosek będzie udzielana na adres e-mail, z którego prześlesz wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres przez Ciebie wskazany, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

Linki do innych stron

Tam, gdzie podajemy linki do stron internetowych innych niż My podmiotów, niniejsza Polityka Prywatności nie znajduje zastosowania i nie opisuje, w jaki sposób ten podmiot przetwarza Twoje dane osobowe. Zachęcamy Ciebie do zapoznania się z właściwymi politykami prywatności tych podmiotów znajdującymi się na ich witrynach internetowych.

Odwiedzając naszą stronę internetową

Pliki Cookie

Jak niemal wszystkie serwisy internetowe, również i my wykorzystujemy pliki cookie.

Pliki cookie, które służą zapewnieniu funkcjonalności, bezpieczeństwa i dostępności serwisu są niezbędne dla poprawnego działania serwisu. Dzięki tym plikom wiemy, że zaakceptowałeś naszą Politykę Prywatności i Politykę plików cookie. Te pliki wykorzystujemy na podstawie naszego uzasadnionego interesu prawnego.

Korzystamy również z plików cookie w celach analitycznych i marketingowych. Dzięki nim możemy mierzyć skuteczność reklam na podstawie analizy działań podejmowanych przez użytkowników w serwisie. Z narzędzi umożliwiających taką funkcjonalność korzystamy na podstawie Twojej zgody.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na naszej stronie Polityka plików cookie.
 

Google Analitics

Na naszej stronie korzystamy z narzędzi firmy Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Google Analitycs, które umożliwiają nam zbieranie statystycznych informacji dotyczących korzystania przez Ciebie z naszego serwisu takich jak adres IP, rodzaj urządzenia, rodzaj przeglądarki. Robimy to, aby mieć wiedzę m.in. o liczbie użytkowników korzystających z naszej strony. Te informacje są przetwarzane tylko w sposób, który nie pozwala nam bezpośrednio nikogo zidentyfikować. Pamiętaj jednak, że Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jeżeli interesują Cię szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics, zachęcamy Ciebie do zapoznania się z wyjaśnieniami przygotowanymi przez Google tutaj.


Facebook Pixel

Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square,Dublin 2, Dublin. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej Strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej Strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka https://www.facebook.com/privacy/explanation . Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.
 

Zmiany Polityki Prywatności

Polityka Prywatności podlega okresowej weryfikacji i aktualizacji, w razie uzasadnionej potrzeby. Poniżej możesz zapoznać się z dotychczasowymi zmianami.

Czerwiec 2023
Opublikowaliśmy niniejszą wersję Polityki Prywatności.

 

Część II. Przetwarzanie danych w ramach korzystania z serwisów Nosalowego Dworu

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych (w tym adresu IP lub innych identyfikatorów oraz informacji gromadzonych za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii), które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz z naszych serwisów internetowych, tj. serwisu nosalowy-dwor.eu, nosalowypark.pl oraz apartamentyparkresidence.nosalowy.pl

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć usługi drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Tobie treści gromadzonych w odpowiednim serwisie, a także w celach analitycznych i reklamowych. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT, w tym firmy, z których narzędzi statystycznych i marketingowych korzystamy, wskazanych w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje, z momentem połączenia się przez Ciebie z naszym serwisem, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

Możesz przeczytać więcej o tym, jak używamy plików cookie i jak zmienić preferencje dotyczące plików cookie, na naszej stronie Polityka plików cookie.

Inne istotne informacje

Inne istotne informacje

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym - Google może przetwarzać Twoje dane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. W tych przypadkach Google może przetwarzać Twoje dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, postanowień umowy zawartej między nami a Google, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.
 

Część III. Przetwarzanie danych w ramach bezpłatnej usługi newsletter

 

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy zdecydujesz się na subskrybowanie naszej bezpłatnej usługi newsletter.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby świadczyć oferowane przez nas usługi oraz informować Cię o bieżących promocjach, nowych ofertach
i usługach. W ramach usługi newsletter będziemy przedstawiać Ci spersonalizowane informacje handlowe dotyczące prowadzonej przez nas działalności oraz działalności naszych partnerów biznesowych, z którymi współpracujemy.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda na przetwarzanie danych udzielona na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda jest wyrażana poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego polu w serwisie, Twojego adresu e-mail, bądź kliknięcie odpowiedniego przycisku potwierdzającego jej wyrażenie. 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W razie cofnięcia zgody stosowne dane zostaną niezwłocznie usunięte.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT. W celu rozsyłania naszego newslettera będziemy korzystali z narzędzia firmy Profitroom S.A. z siedzibą w Poznaniu, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000793213.

Jakich danych osobowych od Ciebie potrzebujemy?

Będziemy potrzebowali Twojego adresu e-mail. Zapisanie na newsletter wymaga potwierdzenia zlecenia realizacji usługi poprzez kliknięcie w link aktywacyjny, który zostanie wysłany na podany przez Ciebie adres e-mail.

Dlaczego potrzebujemy Twoich danych osobowych?

Używamy Twojego adresu e-mail, aby wysyłać Ci nasz newsletter.

Co będziemy robić z Twoimi danymi?

Będziemy używali Twoich danych wyłącznie w celu świadczenia usługi polegającej na wysyłaniu naszego newslettera.

Charakter podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym,. 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Profilowanie

W celu zapewnienia najkorzystniejszej dopasowanej, spersonalizowanej oferty mamy możliwość, przy wykorzystaniu funkcjonalności Profitroom, wysyłania informacji handlowych do konkretnych grup osób, wyróżnionych w oparciu o ogólne cechy podane przy składaniu rezerwacji takich jak płeć, fakt posiadania dzieci.  W oparciu o powyższe informacje możemy przesłać do poszczególnych grup osób spersonalizowaną informację handlową. Na tej podstawie możemy zaproponować rabat lub zachęcić do wizyty w obiekcie hotelowym w konkretnym okresie (np. Walentynki, ferie zimowe, wakacje). Nie podejmujemy decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i istotnie wpływa na osobę, której dane dotyczą.

 

Część IV. Przetwarzanie danych za pośrednictwem kanałów komunikacji

Poniżej przedstawiamy Ci zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy dzwonisz do nas lub wysyłasz do nas e-maila z pytaniem lub z prośbą o ofertę lub informacje o usłudze; kontaktując się z nami za pośrednictwem danych dostępnych na naszej stronie internetowej oraz gdy kontaktujesz się z nami za pomocą dostępnego na naszej stronie internetowej formularza kontaktowego.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na Twoje pytania, przedstawić ofertę obiektu hotelowego oraz usług oferowanych przez nasz obiekt, a także podjąć dalsze działania zmierzające do zawarcia umowy. 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych może być w zależności od tego, z czym się do nas zwracasz:

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody, a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT, w tym Profitroom S.A., z którego systemu rezerwacyjnego korzystamy, a także w przypadku zawarcia umowy i złożenia przez Ciebie zamówienia będą to również podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem naszej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe oraz konsultingowe. 

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część V. Przetwarzanie danych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji

Poniższe informacje znajdują zastosowanie do osoby, z którą kontaktujemy się przy wykorzystaniu danych przesłanych nam na adres mailowy, w celach rekrutacyjnych, zmierzających do rozpoczęcia współpracy.

Zbieramy informacje, w tym Twoje dane osobowe, abyśmy mogli nawiązać z Tobą komunikacje i przeprowadzić proces rekrutacyjny.

 

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Dane kontaktowe przetwarzamy w celu wzięcia pod uwagę Twojej kandydatury w prowadzonym przez nas procesie rekrutacyjnym.

 

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Podstawowe dane kontaktowe pozyskane bezpośrednio od Ciebie przetwarzamy wyłącznie przez okres niezbędny do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego oraz przez okres 3 miesięcy po zakończeniu tego procesu. W przypadku wyrażenia zgody na potrzeby uczestnictwa w przyszłych procesach rekrutacyjnych – nie dłużej niż 12 miesięcy.

 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który uczestniczy w procesie przetwarzania Twoich danych, są nasi podwykonawcy, dostawcy usług IT.

 

Charakter podania danych

Podanie danych jest dobrowolne. Pamiętaj jednak, że jeśli nie podasz nam Twoich danych, to nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować celem przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zmierzającego do nawiązania współpracy.

 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Informacji o przetwarzaniu danych.

Część VI. Przetwarzanie danych w ramach zamawiania usług, dokonywania rezerwacji

Poniżej przedstawiamy Tobie zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy dokonujesz zakupów oferowanych przez nas usług lub dokonujesz rezerwacji za pośrednictwem naszego serwisu.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, aby przyjąć i obsłużyć Twoje zamówienie oraz aby potwierdzić Twoją rezerwację.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane do czasu wycofania Twojej zgody,
a w zakresie czynności zmierzających do zawarcia umowy przez okres obowiązywania umowy, okres przedawnienia roszczeń, okres wynikający z przepisów prawnych determinujący czas przechowywania dokumentów księgowych.

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT, a także inne podmioty, których działalność ma charakter pomocniczy względem naszej działalności, w tym w szczególności podmioty takie jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe oraz konsultingowe. W celu obsługi Twoich zamówień oraz rezerwacji będziemy korzystali z narzędzia Profitroom firmy Profitroom S.A.  z siedzibą w Poznaniu, ul. Franklina Roosevelta 9 (60-829), wpisanej do wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000793213.

Charakter podania danych

Podanie Twoich danych jest dobrowolne, choć dane oznaczone jako obowiązkowe są wymagane w celu przyjęcia i obsługi Twojego zamówienia oraz ukończenia procesu rezerwacyjnego, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy. Podanie pozostałych danych jest fakultatywne. 

Inne istotne informacje

Twoje dane nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

Część VII. Przetwarzanie danych w ramach działań marketingowych

Poniżej przedstawiamy zasady przetwarzania danych osobowych, które znajdują zastosowanie wtedy, gdy korzystasz i komunikujesz się z nami za pomocą naszych profili w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram, TripAdvisor, YouTube oraz LinkedIn (nazywane „fanpage’ami”). Na naszych fanpage’ach na bieżąco publikujemy i udostępniamy treści, oferty i rekomendacje świadczonych przez nas usług.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w związku z prowadzeniem naszych profili w mediach społecznościowych, w tym w celu informowania Ciebie o naszej aktywności oraz w celu promowania różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz ofert, a także w celu komunikacji z Tobą za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych.

Pamiętaj, że administratorzy serwisów społecznościowych rejestrują Twoją aktywność za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii przy każdej interakcji z naszymi fanpage’ami i innymi witrynami serwisów Facebook, Instagram, TripAdvisor, YouTube oraz LinkedIn. Administratorzy fanpage’y mają dostęp do ogólnych statystyk dotyczących Twoich (jako odwiedzającego fanpage’e) zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region). W ramach korzystania z serwisów społecznościowych zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określone zostały przez administratorów tych serwisów.

Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe tak długo, jak jest to niezbędne dla realizacji opisanych w niniejszej Polityce Prywatności celów, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych, chyba że wcześniej wycofasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Serwisy Facebook oraz TripAdvisor, YouTube oraz LinkedIn przetwarzają Twoje dane podczas korzystania z naszych fanpage’y dla celów własnych, nieobjętych niniejszą Polityką prywatności. Nie mamy wpływu na działania tych serwisów związane ze wspomnianym przetwarzaniem danych. W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.: https://www.facebook.com/about/privacy/

Zasady dotyczące danych na Instagramie. https://help.instagram.com/519522125107875

Zasady dotyczące danych na TripAdvisor. https://tripadvisor.mediaroom.com/us-privacy-policy

Zasady dotyczące danych na YouTube. https://policies.google.com/privacy?hl=pl

 

Zasady dotyczące danych na LinkedIn. https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

Kto jest odbiorcą Twoich danych osobowych?

Odbiorcą Twoich danych osobowych, czyli zewnętrznym podmiotem, który będzie mógł uczestniczyć w procesie przetwarzania Twoich danych, będą nasi zaufani podwykonawcy – dostawcy usług IT w zakresie hostingu danych oraz usług poczty służbowej, spółka Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia administrująca serwisy społecznościowe Facebook i Instagram, Spółka Tripadvisor LLC, 400 1st Avenue, Needham, MA 02494, USA administrująca serwis TripAdvisor; Spółka Google Ireland, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia administrująca serwis YouTube; LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia administrująca serwis LinkedIn.

Charakter podania danych

Twoje dane osobowe - w tym adres IP, inne identyfikatory i inne informacje,
z momentem połączenia się przez Ciebie z naszymi fanpage’ami, są gromadzone za pośrednictwem plików cookie lub innych podobnych technologii.

W ramach korzystania z naszych fanpage’y zakres i cele przetwarzania danych w serwisach społecznościowych określane są przez administratorów tych serwisów.

W tej kwestii odsyłamy do polityki prywatności poszczególnych serwisów społecznościowych:

Zasady dotyczące danych na Facebooku.: https://www.facebook.com/about/privacy/

Zasady dotyczące danych na Instagramie.: https://help.instagram.com/519522125107875

Zasady dotyczące danych na TripAdvisor.: https://tripadvisor.mediaroom.com/us-privacy-policy

Zasady dotyczące danych na YouTube. https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Zasady dotyczące danych na LinkedIn. https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy
 

Inne istotne informacje

Twoje dane mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ale ma to miejsce na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych, które gwarantują adekwatny stopień bezpiecznego przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Jakie prawa posiadasz?

Twoje prawa zostały wskazane w Części I niniejszej Polityki Prywatności.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się kierując wiadomości na następujący adres e-mail: iodo@nosalowy.pl

 

 

 

Zarządzaj ustawieniami plików cookies
Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane