LOKALIZACJA RESORTU W POBLIŻU TATRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO
NAKŁADA NA NAS SZCZEGÓLNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
ZA DOBRA MATKI NATURY ORAZ KULTUROWY DOROBEK REGIONU.